به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۸

۱۹ : امضاء آفريننده

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


کتابهاى آسمانى تنها خلقت خدا نيستند که با انشاء رياضى بر پايه ۱۹ قرار گرفته اند. کتابهاىآسمانى تنها خلقت خدا نيستند که با انشاء رياضى بر پايه ۱۹ قرار گرفته اند. در حقيقت بسيار جالب است که گاليله اين عبارت مشهورش را گفت : "رياضى زبانى است که خدا با آن جهان را آفريد." کشفيات علمى فراوانى دلالت بر آن دارد که عدد ۱۹ امضاء پروردگار بر روى خلقت هاى خاصى است. اين امضاء الهى در سراسر جهان پديدار است، مانند امضاء ميکل آنژ يا پيکاسو است بر روى کارهايشان. براى مثال:

  1. خورشيد، ماه، و زمين هر ۱۹ سال يک بار بر روى يک خط قرار ميگيرند (به قسمت "تقويم" در دايره المعارف جواديکا مراجعه کنيد).
  2. ستاره دنباله دار هالى، اين پديده عظيم آسمانى، هر ۷۶ سال يا ۴ ۱۹ به ملاقات منظومه شمسى مى آيد.
  3. مهر پروردگار بر روى من و شما در اين اصل آشکار است که بدن انسان داراى ۲۰۹ يا ۱۱ ضرب در ۱۹ استخوان است. و بدن از ۱۹ نوع سلول مختلف تشکيل شده است.
  4. کتاب نطفه شناسى لنگمن ( اثر تى دابليو سدلر)، براى تدريس در اکثر مدارس پزشکى ايلات متحده آمريکا استفاده ميشود. در صفحه ۸۸ از چاپ پنجم آن چنين ميخوانيم : عموما ً مدت زمان حاملگى براى يک نطفه کامل ۲۸۰ روز يا ۴۰ هفته بعد از قاعدگى، يا بطور دقيق تر ۲۶۶ روز يا ۳۸ هفته بعد از تخم گذارى است." اعداد ۲۶۶ و ۳۸ هر دو بر ۱۹ قابل قسمت هستند.
بازگشت به اول صفحه