به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۸

قرآن : تنها چیزی که براى نجات و رستگارى احتياج داريد

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


کلمات قرآن در آيه ۱۹:۶۴ ميگويد، "ما بر طبق دستورات پروردگارت پايين مى آييم. گذشته، حال، و آينده، از آن او است. پروردگارت هرگز فراموش نميکند." براى مثال، خدا فراموش نکرد که به ما بگويد چطور بخوابيم (۳۱:۲۷ ، ۱۸:۱۰۹). اما هنوز جعل کنندگان مسلک دروغين حديث و سنت به پيروانشان دروس دينى ديکته کرده اند که به آنها ميگويد چطور بخوابند، و حتى چطور ناخن هاى خود را کوتاه کنند. در مسجد مقدس در مکه و "مسجد مقدس" غيرقانونى در مدينه، عده اى استخدام شده اند تا اگر زوار خسته به پهلوى اشتباه بخوابند، آنها را با چوب بزنند و از خواب بيدارشان کنند!

قرآن اعلام ميکند که قرآن کامل و مفصل است (۱۱۵، ۱۱۴، ۳۸، ۶:۱۹، ۵۰:۴۵)، و اينکه قوانين دينى که در قرآن مشخصا ً ذکر نشده است، نشان دهنده دينى غير از دين اسلام، يا تسليم است (۱۷:۴۶، ۴۲:۲۱). مؤمنان واقعى فقط از قرآن پيروى ميکنند، همه قرآن، نه چيزى غير از قرآن. اين مساله اساسى با کد رياضى قرآن هم تاييد شده است. آيه ۴۶ از سوره ۱۷ ميگويد که ما بايد از تنها قرآن پيروى کنيم. کلمه "تنها" در قرآن ۶ مرتبه تکرار شده است: ۷:۷۰، ۱۷:۴۶، ۳۹:۴۵، و ۴۰:۱۲، و ۶۰:۴. همه اينها به خدا اشاره ميکند، بجز ۱۷:۴۶. اگر ما شماره سوره ها و آياتى را که به "تنها خدا" اشاره ميکند، با هم جمع کنيم، ميشود ۳۶۱، يا ۱۹×۱۹. اين ثابت ميکند که ۱۷:۴۶ به "تنها قرآن" اشاره ميکند.

بازگشت به اول صفحه