به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۲۱

شيطان : فرشته اى که از درگاه خدا رانده شده

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


در درگاه خدا، به موجودات مغينى قدرت لازم جهت انجام وظايقشان داده شده است. شيطان اينطور عقيده داشت که قدرتى که خدا به او عطا کرده، او را واجد شرايط ميکند که خدايى مستقل باشد. از حکمفرما بودن بدبختى، امراض، تصادفات و جنگ در سلطنت او، حالا ميفهميم که شيطان بى لياقت است.

قرآن بسيار واضح اظهار داشته است که شيطان، فرشته بوده، بخاطر فضيلت و قدرت بسيار و مقامى که به او عطا شده بود. به اين دليل است که قبل از رانده شدن، فرشته خطاب شده (۲:۳۴، ۷:۱۱، ۱۵:۲۹، ۱۷:۶۱، ۱۸:۵۰، ۲۰:۱۱۶، ۳۸:۷۱). بنا به تعريف، جن، فرشته رانده شده است (۱۸:۵۰). سرکشى شيطان نشان ميدهد که فرشتگان با فکر و اراده و آزادى انتخاب مطلق خلق شده اند (۲:۳۴).

بازگشت به اول صفحه