به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۴

بکارت

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


به پسران و دختران مؤمنان بايد آموخت که خوشبتى در زندگى بستگى به پيروى از قانون خدا و حفظ عفت شان دارد. اين بدين معنى است که بايد خود را فقط براى همسرانشان حفظ کنند، و هرگز نگذارند کسى از نظر جنسى به ايشان نزديک شود. (۶-۲۳:۵؛ ۲۴:۳۰؛ ۳۳:۳۵؛ ۳۰-۷۰:۲۹)

درصد خطرناکى از نوجوانان از نظر جنسى فعال هستند، اگر چه از نظر جنسى هنوز بالغ نشده اند و با حدود اخلاقى و معنوى هم آشنايى ندارند. اجتماع امروزى پر از وسوسه هاى نفسانى است. در اجتماع امروزى (سالهاى ۸۰) آمريکا، حتى پدر و مادرها هم درباره دوست دختر و يا دوست پسر گرفتن فرزندانشان صحبت ميکنند. هنگاميکه به سنين ۱۳ تا ۱۹ سالگى ميرسند، بسيارى از پدر و مادرها حتى براى فرزندانشان وسايل جلوگيرى از حاملگى تهيه ميکنند. درصد خطرناکى از نوجوانان از نظر جنسى فعال هستند، اگر چه از نظر جنسى هنوز بالغ نشده اند و با حدود اخلاقى و معنوى هم آشنايى ندارند. هر ماه در آمريکا ميليونها حاملگى نامشروع و مصيبت هاى مربوط به آن، بعلاوه ميليونها سقط جنين مصيبت بار رخ ميدهد.

در ميان نتايج اين سقوط ارزشهاى اخلاقى : کودکان بى پناه و نخواسته، پدران مقصر و بدون مسؤليت، جنايتکارانى که هيچگونه احترامى براى جان و مال مردم ندارند، ميليونها وصله ناجور اجتماع، تبخال رحمى ناعلاج، زگيل هاى ناعلاج رحمى، سفليس و سوزاک ويران کننده، بافت هاى غيرعادى در رحم، مرض کشنده ايدز، و امراض جديدى را که هرگز در گذشته وجود نداشتند ميتوان نام برد.

چيزى که اکثر مردم درک نميکنند اين است که پايمال شدن ارزشهاى اخلاقى در دوران زندگى براى آنها بسيار گران تمام ميشود. تنها قانونى که بر دنيا حکم فرما است، قانون خدا است، و اين سرپيچى هاى وقيح و آشکار از قانون خدا، موجب بدبختى و مشکلات فراوان ميشود (۲۰:۱۲۴).

مؤمنينى که به فرزندانشان اهميت ميدهند، مدام مصرانه آنها را راهنمايى و ياد آورى خواهند کرد تا (۲۰:۱۳۲) نجابت خود را حفظ کنند. بدين معنا که تا شب ازدواج باکره بمانند، و از آن به بعد نسبت به همسر خود وفادار بمانند و همبسترى نامشروع انجام ندهند، اينها همه بخاطر خوشبختى خودشان خواهد بود. راهنمايى خدا جهت پاکدامنى ما قبل و بعد از ازدواج، به صلاح خود ما است. خدا است که سلامتى، داراى، خوشبختى و بدبختى ما را کنترل ميکند (۴۸، ۵۳:۴۳).

بازگشت به اول صفحه